שדרוג ומתיחה קטנה ל"בוקסטר"


23256_(4)

לאחר הוצאת ה"קיימן" דואגים בפורשה שלא להזניח את הבסיס שעליו הוקם ה"קיימן". 
כך שה"בוקסטר" הבסיסית מקבלת שדרוג מנוע ע"י תזמון שסתומים משופר שמוסיף כ-5 כוחות סוס נוספים ומומנט משופר בהתאמה. 
ה"בוקסטרS", קיבלה גם היא את המנוע 3.4 ליטר של ה"קיימן S", במקום המנוע הנוכחי שהיה רק בין 3.2 ליטר. 
כמובן שגם השיפור בהספק ובמומנט הינם בהתאמה, למרות שבפורשה דואגים שביצועים של ה"בוקסטר" יישארו ביצועים של ה"בוקסטר" ולא של ה"911".